Acord salarizare condiţii de bază

Indicaţie:
Urmatoarele informaţii referitoare la contractul colectiv de muncă privind salariul minim la nivelul ramurii industriei cărnii au fost documentate împreună cu Sindicatul Muncitorilor din Industria Alimentară din Germania (NGG) (conţinutul contractului a fost preluat din „NGG-Infoblatt" (fişa informativă a sindicatului NGG), publicat de Sindicatul Muncitorilor din Industria Alimentară din Germania (NGG), Haubachstr. 76, 22765 Hamburg, www.ngg.net. Mai jos puteţi găsi diferite centre de consiliere.

Acord de salarizare
pentru reglementarea condiţiilor de bază pentru angajaţii
din industria cărnii
din Republica Federală Germania

(Acord salarizare condiţii de bază)

Între

Asociaţiile de angajator
pe de-o parte -

şi

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Hauptverwaltung
Haubachstr. 76, 22765 Hamburg

pe de cealaltă parte -

se încheie prezentul acord de salarizare pentru stabilirea condiţiilor de bază, în sensul Legii cu privire la condiţiile obligatorii pentru angajaţii detaşaţi în străinătate şi pentru angajaţii care îşi desfăşoară activitatea constant în ţară (Legea cu privire la detaşarea angajaţilor AEntG):

§ 1
Domeniu de aplicare

1. Domeniu de aplicare în teritoriu
Pe teritoriul Republicii Federale Germania.

2. Domeniu de aplicare asupra întreprinderilor
a) Toate întreprinderile şi filialele independente din industria cărnii.
Acestea sunt întreprinderi în care

  • sunt sacrificaţi şi/sau tranşaţi porci şi vaci,
  • sunt sacrificate şi/sau tranşate păsări de orice fel,
  • sunt procesate, porţionate şi/sau ambalate carne şi produse din carne de orice fel.

În această categorie se includ şi întreprinderile şi filialele independente ai căror angajaţi lucrează în întreprinderi sau subsidii din domeniul cărnii (furnizori de servicii în domeniul cărnii).

b) Nu sunt incluse unităţile comerciale care sunt considerate măcelării, chiar dacă sunt furnizori de servicii în domeniul cărnii.

3. Domeniu de aplicare cu privire la persoane
Tuturor angajaţilor şi angajatelor, în special cei/cele care desfăşoară activităţi pentru care este obligatorie asigurarea, în sensul Cărţii VI din Codul social german - asigurare socială legală - (SGB VI), inclusiv cei care desfăşoară activităţi cu normă redusă, în sensul art. 8, Cartea IV din Codul social german - dispoziţii generale cu privire la asigurarea socială - (SGB IV).
Dispoziţiile se aplică şi angajaţilor furnizorilor de servicii în industria cărnii, atât timp cât aceştia lucrează în întreprinderi sau filiale independente din industria cărnii.

Sunt excluşi:
a. Practicanţii, în sensul Legii cu privire la pregătirea profesională.
b. Persoanele care absolvesc practica în urma unei cerinţe şcolare, profesionale sau de studii.
 

§ 2
Salariul minim

1. Salariul minim reprezintă salarizare conform art. 5 alin. 1 nr. 1 AEntG. Dreptul la o salarizare mai mare, pe baza altor acorduri de salarizare, contracte colective sau individuale, nu sunt afectate.

2. Salariile minime au următorul cuantum, la nivelul întregii ţări

  1. de la 1 iulie 2014               7,75 EURO,
  2. de la 1 decembrie 2014     8,00 EURO,
  3. de la 1 octombrie 2015      8,60 EURO,
  4. de la 1 decembrie 2016     8,75 EURO.

3. Dreptul la salarizarea minimă devine scadent cel târziu la data de 15 a lunii, în luna imediat următoare celei pentru care se datorează salariul..

 

§ 3
Termene de prescripţie

Toate pretenţiile survenite din prezentul acord de salarizare se prescriu în termen de 6 luni de la scadenţă.
 

§ 4
Aplicabilitate generală

Părţile contractante se obligă să solicite aplicarea prevederile prezentului acord de salarizare, în comun pentru industria cărnii, ca branşă în sensul Legii cu privire la detaşarea angajaţilor şi declaraţia de aplicabilitate generală, în conformitate cu scopul acestuia şi să aplice normele legale din prezentul acord de salarizare prin intermediul unei ordonanţe, conform art. 7 AEntG, prin intermediul Ministerului Federal al Muncii şi al Afacerilor Sociale, tuturor celor care fac obiectul acestuia, angajatorilor şi angajaţilor care nu sunt parte la acesta.
 

§ 5
Intrare în vigoare şi durată

1. Prezentul acord de salarizare intră în vigoare la 1 iulie 2014, dar înainte de aceasta vor intra în vigoare prevederile de extindere a efectelor sale, conform art. 7 AentG.
2. Acordul de salarizare îşi pierde valabilitatea, fără efecte ulterioare, la 31 decembrie 2017.
3. Părţile se obligă să demareze negocieri pentru un nou acord de salarizare la 1 iulie 2017.

Bonn/Hamburg , 13 ianuarie 2014

 

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Hauptverwaltung

Verband der Ernährungswirtschaft Niedersachsen/Bremen/Sachsen-Anhalt e.V.
- Arbeitgebervereinigung -
Arbeitgeberverband der Bayrischen Ernährungswirtschaft (abe) e.V.
Arbeitgeberverband der Ernährungsindustrie Baden-Württemberg e.V.
Arbeitgeberverband der Ernährungsindustrie Nordrhein-Westfalen Arbeitgeberverband
Ernährung Genuss Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.
Arbeitgeberverband Nahrung und Genuß Thüringen e.V.
Nordernährung AGV Ernährungsindustrie Hamburg/Schleswig-Holstein/Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Sächsischer Arbeitgeberverband Nahrung und Genuß e.V.
Wirtschaftsvereinigung der Ernährungsindustrie in Berlin und Brandenburg e.V. 

  

Indicaţie: 
Daca mai aveţi intrebări referitoare la contractul colectiv privind de exemplu aplicarea sa sau drepturile ce revin fiecărui angajat va puteţi adresa începand cu data de 1 septembrie 2014 la urmatoarele organizaţii:

  • Sindicatul Muncitorilor din Industria Alimentară din Germania (NGG) aparţinând de Regiunea Oldenburg-Ostfriesland; adresa: Bahnhofsplatz 8, 26122 Oldenburg, telefon 0441-24880-91, fax -97, email: region.oldenburg@ngg.net sau
  • Centrul de consiliere pentru angajaţii mobili din Niedersachsen; adresa: Bildungsvereinigung Arbeit und Leben (Asociatia pentru Educatie 'Munca si Viata'), Klävemannstr. 1, 26122 Oldenburg, telefon 0441-92490-21, email: oldenburg@mobile-beschaeftigung-niedersachsen.de

Aceste centre vă oferă ajutor şi informaţii legate de munca in Gemania, de exemplu în companii de prelucrare a cărnii, sau legate de acordarea ajutorului social/venitului minim garantat. Pentru ajutor legat de acordarea ajutorului social vă puteţi adresa şi la Centrul ALSO. Ne puteţi contacta aici. 

(Descărcare formular de cerere pentru imprimare: aici)

Zurück